NAPISZ DO NAS

kontakt@nobell.pl

tel. +48 22 243 40 40
kom. + 48 502 739 421
Nobell Congressing Sp. z o.o.
ul. Nadbrzeżna 4
05-850 Ożarów Mazowiecki k/ Warszawy

Nobell Congressing sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy, w XIV Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000241655, NIP 526-288-86-21; wysokość kapitału zakładowego wynosi 50 000,00 złotych, kapitał został w pełni opłacony.