PROFESJONALNA WIZUALIZACJA 3D JESZCZE LEPIEJ POMAGA WYOBRAZIĆ SOBIE NADCHODZĄCE WYDARZENIE! …

Każde duże wydarzenie wymaga odpowiednich przygotowań na wielu płaszczyznach. Jednym z podstawowych elementów takich prac jest przygotowanie planu w sposób optymalny łączącego charakter i program imprezy z możliwościami i zaletami miejsca. Ilość osób, program wydarzenia – co i gdzie ma się odbyć, elementy zabudowy, funkcje i kubatura pomieszczeń, ciągi komunikacyjne… – wszystko to należy uwzględnić i dopasować w projekcie.
Przygotujemy taki projekt dla Państwa. Dodatkowo dzięki profesjonalnej wizualizacji 3D – bazującej na dokładnych planach obiektu – zobaczą Państwo swoje wydarzenie w zupełnie nowym, przestrzennym wymiarze!

Chcesz dowiedzieć się więcej lub skorzystać z darmowej usługi?


ELEMENTY USŁUGI:

  • przygotowanie projektu, który w sposób optymalny połączy program wydarzenia z możliwościami i zaletami obiektu

  • przygotowanie wizualizacji przestrzennej 3D prezentującej planowane wydarzenie w przestrzeni obiektu

Gallery Notice : Images have either not been selected or couldn't be found