OBSŁUGA ABSTRAKTÓW

Jeden z kluczowych obszarów naszej działalności skoncentrowany jest na szeroko pojętej obsłudze abstraktów. Ten segment naszych usług dedykujemy przede wszystkim ludziom zawodowo związanym z nauką – profesorom, adiunktom oraz doktorantom. Naszym priorytetem jest opracowywanie systemu wysyłki abstraktów i innych prac naukowych, który pozwala również na ich zrecenzowanie. Środowisko administracyjne, które projektujemy, zapewnia kompleksową obsługę recenzentów, natomiast autorom prac badawczych wysyła stosowne powiadomienia o akceptacji.

System zarządzania wysyłką prac naukowych bazuje w dużej mierze na precyzyjnych formularzach. Użytkownik wypełniający odpowiednie pola jest w stanie nie tylko podać swoje dane osobowe i ujawnić bardziej szczegółowe preferencje, ale również dodać artykuł naukowy w formie załącznika. Możliwe jest też zamieszczenie informacji o konkretnym pracowniku naukowym (takiej, jak na przykład biogram) oraz organizacji, dla której pracuje. Dla bardziej wymagających przewidziana jest możliwość dołączenia opisu projektu badawczego, z którym związana jest tematyki przesłanego artykułu. Co ważne, recenzenci prac naukowych posegregowani są według konkretnych dyscyplin badawczych.

Dzięki temu naukowiec przesyłający pracę z danej dziedziny zyskuje pewność, że zostanie ona zrecenzowana przez profesorów dysponujących najlepszymi kompetencjami w dziedzinie, która jest przedmiotem zredagowanego abstraktu. Co więcej, system obsługi wysyłki prac naukowych zapewnia badaczowi szybką informację zwrotną. Dzięki temu zyskuje on unikalną sposobność do szybkiej poprawy napisanego artykułu zarówno pod względem merytorycznym, jak i czysto stylistycznym, w sytuacji, kiedy średnia ocena recenzentów jest niesatysfakcjonująca.

System Nobell nie ogranicza się jednak tylko do powierzchownego administrowania wysyłką dzieł naukowych. Istotnym elementem naszej koncepcji użytkowej jest także skład, druk oraz przygotowanie profesjonalnych wersji on-line abstraktów i innych publikacji naukowych.